Cuối năm cơ hội mua sắm tết thả ga cùng mã giảm giá và quà tặng đầy giỏ từ ngày 23/12 -31/12

Chương trình dành cho AGE-R home care

- Mua 1 thiết bị nhập mã giảm AGER120 giảm 120k

- Mua 2 thiết bị nhập mã giảm AGER250 giảm 250k

- Mua 3 thiết bị nhập mã giảm AGER600 giảm 600k

- Mua 4 thiết bị nhập mã giảm AGER800 giảm 800k

Chương trình dành cho sản phẩm dưỡng da

- Đơn từ 800k giảm 60k khi nhập ME60

- Đơn từ 1200k giảm 100k khi nhập ME100

- Đơn từ 2000k giảm 250k khi nhập ME250

* Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng duy nhất 1 voucher 

Quà tặng cho mọi đơn hàng

- Mọi đơn hàng được tặng 2 peel sucinic + 2 miếng tẩy da chết Zero (Trừ đơn có thiết bị AGER)
- Đơn từ 1 triệu tặng thêm 2 kem chống nắng mini
- Đơn từ 1,5 triệu tặng thêm 1 túi vải cute MEDICUBE

*Ngoài ra quà tặng riêng cho từng sản phẩm đặc biệt xem chi tiết từng sản phẩm từ mặt nạ đến serum, kem dưỡng