THÔNG TIN CHI TIẾT

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho thiết bị chạm da và nhấc nhanh, lặp lại di chuyển đều trên da

Cho thiết bị chạm da sau đó quét nhanh, lặp lại đều trên khuôn mặt

Để thiết bị cách da 0.5cm không chạm da sau đó di chuyển đều trên mặt 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP