AGE-R HOME CARE

Thiết bị làm đầy nếp nhăn I SHOT

THÔNG TIN CHI TIẾT              VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTrong lần đầu tiên, vui lòng sử dụng thiết bị bắt đầu từ mức độ 1.Nhấn nút MODE...

Thiết bị AGE-R ATS Air Shot

THÔNG TIN CHI TIẾTVIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGCho thiết bị chạm da và nhấc nhanh, lặp lại di chuyển đều trên daCho thiết bị chạm...

blog