THÔNG TIN CHI TIẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trong lần đầu tiên, vui lòng sử dụng thiết bị bắt đầu từ mức độ 1.

Nhấn nút MODE giữ 2s để đổi chế độ 

Nhấn nút nguồn xong thả ra liền để tăng level 

Chế độ SHOT MODE ( đèn đỏ )
Sửa sạch mặt, lăn đầu lăn theo chiều hướng lên trên (da mặt khô, không bôi kem) 

1 tuần dùng 2-3 lần

Di chuyển đầu lăn trượt ngang 
Chế độ BOOSTER MODE ( màu xanh )
Bôi kem dưỡng, lăn đầu lăn theo hình tròn 

Dùng mỗi ngày

Di chuyển đầu lăn xoay tròn xung quanh vùng muốn tập trụng

Cách đi trên da

VIDEO HƯỚNG DẪN